Het controlepersoneel van de MIVB heeft bepaalde bevoegdheden gekregen teneinde hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Alle controleurs werden beëdigd om onder meer:

  • Administratieve geldboetes op te leggen
  • Processen verbaal voor bepaalde inbreuken op de wegcode op te stellen (parkeren op een bushalte, …)
  • Controleren van de identiteit
  • Een reiziger, eventueel met dwang, van het voertuig verwijderen