Deze website werd speciaal opgericht voor de invordering door Modero Gerechtsdeurwaarders van de toeslagen en boetes die door de MIVB aan de reizigers worden opgelegd voor inbreuken op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Op deze site vindt u meer informatie over:

  • hoe u ons kan contacteren
  • hoe u betalingen kan uitvoeren en een afbetalingsplan kan bekomen
  • hoe u ons uw eventuele bezwaren kan meedelen
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2021 houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • concrete vragen die u heeft met betrekking tot uw opgelegde boete

Heeft u vragen, dan kan u ons steeds bereiken op het nummer 03/260.83.86 of per e-mail naar mivb@modero.be. U kan ook terecht in één van onze regionale loketten (zie www.modero.be)