Het controlepersoneel stelt de overtreding(en) vast, dan wordt uw identiteit vastgesteld en wordt er een proces-verbaal opgesteld. Op het moment van de controle ontvangt u een folder met nuttige informatie en overschrijvingsformulier om de opgelegde boete te betalen. Binnen de 7 dagen na vaststelling wordt het proces-verbaal via de post opgestuurd.

Soorten inbreuken.