Het controlepersoneel van de MIVB heeft bepaalde bevoegdheden gekregen teneinde hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Alle controleurs werden beëdigd om onder meer:

  • Administratieve geldboetes op te leggen
  • Processen verbaal voor bepaalde inbreuken op de wegcode op te stellen (parkeren op een bushalte, …)
  • Controleren van de identiteit
  • Een reiziger, eventueel met dwang, van het voertuig verwijderen

Het controlepersoneel stelt de overtreding(en) vast, dan wordt uw identiteit vastgesteld en wordt er een proces-verbaal opgesteld. Op het moment van de controle ontvangt u een folder met nuttige informatie en overschrijvingsformulier om de opgelegde boete te betalen. Binnen de 7 dagen na vaststelling wordt een kopij van het proces-verbaal en uitnodiging tot betalen van de toeslag via de post opgestuurd.

Soort tarieven.

Als u uw vervoerbewijs bij de bestuurder moet kopen, probeer dan het gepaste bedrag bij te hebben.

De reiziger moet het vereiste bedrag overhandigen voor de betaling van de juiste prijs van zijn rit want het maximumbedrag dat een exploitatiepersoneelslid verplicht is terug te geven, bedraagt 5 EUR.

Het kan gebeuren dat u uw abonnement of identiteitsbewijs niet bij u hebt. Het controlepersoneel kan ter plaatse niet nagaan of u een abonnement hebt. Daarom zal de controleur altijd een proces-verbaal opstellen.

Wanneer blijkt dat u over een geldig abonnement beschikt wordt de toeslag herleid tot € 10,00. Indien u deze toeslag niet binnen de 10 werkdagen betaalt wordt de toeslag verhoogd naar minimaal € 107,00.

Het is dus zeer belangrijk dat u tijdens de controle reeds in het bezit bent van een geldig abonnement. Indien u het abonnement aankoopt na de controle blijft de opgelegde boete behouden. De MIVB is in staat de dag en zelfs het uur van de aankoop van het abonnement na te gaan.

De MIVB heeft u binnen de 7 dagen na de vaststelling een kopij van het proces verbaal en een uitnodiging tot het betalen van de toeslag bezorgd via gewone post op het door u opgegeven adres.

U bent als reiziger verantwoordelijk voor het opgeven van het correcte adres. Indien u recent verhuisde, is het steeds mogelijk contact op te nemen met Modero Gerechtsdeurwaarders.

Er zal nagegaan worden of u voor of na de verzending officieel verhuisd bent. Het is ook steeds mogelijk een kopie van deze briefwisseling te bekomen.

Zolang uw dochter of zoon minderjarig is blijft u verantwoordelijk voor de daden van uw kind. Indien uw kind een boete oploopt, dient u deze te betalen. Wanneer de ouders van de minderjarige overtreder niet (meer) op hetzelfde adres woonachtig zijn, zal de ouder waar het kind officieel staat ingeschreven verantwoordelijk worden gesteld en dient hij/zij deze boete te betalen.

Wanneer u niet in staat bent de boete in één keer te betalen, kan u steeds contact opnemen met onze studie om een afbetalingsplan te bekomen.

Reis je met de tram, bus of metro? Dan moet je altijd je vervoerbewijs valideren, want da’s verplicht. Scan jouw kaartje dus elke keer als je een voertuig of station binnenstapt, ook wanneer je overstapt.

De vervoerbewijzen per eenheid (1 rit, 10 ritten, heen-en-terug,…) geven u de mogelijkheid tot overstappen, dat wil zeggen van een voertuig op een ander overstappen. U kunt gedurende 60 minuten na de ontwaarding van uw vervoerbewijs overstappen. Na 60 minuten wordt een nieuwe ontwaarding als een nieuwe rit beschouwd. En dat tussen alle voertuigen van de MIVB, De Lijn, TEC of de NMBS (meer informatie vindt u op het netplan).

Het is echter belangrijk te weten dat u bij elke overstap uw vervoerbewijs moet ontwaarden. Houd je vervoerbewijs goed bij, want vaak heb je ’t nog nodig om het station te verlaten. Doe je dat niet, dan ben je in overtreding en riskeer je onderstaande toeslagen

  • 10,00€ als je jouw MOBIB-kaart met geldig abonnement vergeet of niet valideert of als je in overstap je vervoerbewijs (ander dan een abonnement) niet valideert. Te betalen binnen de tien werkdagen.
  • 107,00€ als je de bovenstaande boete niet binnen de tien werkdagen betaalt.
  • 107,00€ als je niet in het bezit bent van een (geldig) vervoerbewijs en het je eerste inbreuk is.
  • 214,00€ voor een tweede inbreuk of meer binnen de 24 maanden
  • 408,00€ voor een vervalst vervoerbewijs of het gebruik van een vervoerbewijs door iemand anders.

U kunt de MIVB op de hoogte brengen door de Customer Care te bellen op 070 23 2000 (0,30 euro/min). Zij nemen contact met u op zodra zij het goed hebben teruggevonden. U kunt ook het contactformulier invullen op http://www.stib-mivb.be/forms.html?l=nl.

Het kantoor van de verloren voorwerpen bevindt zich in het metrostation Naamsepoort en is open van 12 tot 18 uur op maandag en woensdag.  

Een verloren voorwerp wordt u teruggegeven op vertoon van uw identiteitskaart. Er worden 3,00 € administratieve kosten aangerekend. U dient een ontvangstbewijs te ondertekenen waaraan een kopie van uw identiteitskaart wordt gehecht.