Op welke manier kan u betalen?

  • OPGELET : Controleer grondig de brief die u kreeg. Als u een rechtstreekse brief van MIVB ontving, dan moet u het daarop vermelde rekeningnummer gebruiken. Dit nummer verschilt van dat voor de inning via Modero.
  • Betalen via een binnenlandse overschrijving : schrijf het totaal verschuldigde bedrag over op rekeningnr. BE71 3200 1398 7369 (ING Bank) met vermelding van uw dossiernummer in de mededeling.
  • Betalen via een Europese of internationale overschrijving : schrijf het totaal verschuldigde bedrag over op IBAN BE71 3200 1398 7369 en met BIC-code BBRUNL2X met vermelding van uw dossiernummer in de mededeling.
  • Betalen op een gerechtsdeurwaarderskantoor : u kan ook betalen op het loket van een Modero – gerechtsdeurwaarderskantoor. Daarvoor verwijzen we u naar de gegevens op de akte of de brief die u ontving.  Daar vindt u de adresgegevens en openingsuren van het dichtstbijzijnde kantoor waar u kan gaan betalen.
  • Betalen door middel van een domiciliëring : als u een afbetalingsplan heeft gekregen, dan kan u bij ons een formulier bekomen voor domiciliëring.  Stuur een e-mail naar mivb@modero.be en dan bezorgen we u dit formulier.  Als u het volledig invult en ondertekent, dan zorgen wij voor de rest. OPGELET : controleer regelmatig of er genoeg geld op uw rekening staat.  Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.
  • Betalen door middel van een bestendige opdracht : hebt u een afbetalingsplan bekomen, dan raden wij u aan om een bestendige opdracht te geven.  U bepaalt daarbij welk bedrag hoe lang moet betaald worden naar onze rekening ter betaling van uw schuld.  U moet dit zelf rechtstreeks bij uw bank regelen of via online bankieren invoeren. OPGELET : controleer regelmatig of er genoeg geld staat op uw rekening staat. Is dat niet het geval, dan kan de betaling niet doorgaan en respecteert u uw afbetalingsplan niet.

Moet u meteen alles betalen?

Op het exploot of de brief die u ontving, staat duidelijk tegen wanneer u moet betaald hebben.

OPGELET : uw betaling moet op onze rekening staan ten laatste op het einde van deze termijn. Voer uw betaling dus zeker een paar dagen voordien uit!

Op het exploot of de brief staat ook precies hoeveel u moet betalen. Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen. U moet niet alleen het bedrag van de toeslag of administratieve boete betalen, maar ook de administratieve kosten en eventuele gerechtskosten die u verschuldigd bent. Uw dossier is pas geregeld wanneer wij de volledige som hebben ontvangen. Wil u dit nog eens nagaan, dan kan u een gedetailleerde afrekening bekomen via onze online dossierconsultatie.

Is de opgegeven termijn of het opgegeven bedrag voor u niet haalbaar? Blijf dan niet bij de pakken zitten en contacteer ons zo snel mogelijk om dit te bespreken. Dan zoeken we samen met u en met de MIVB een correcte afbetalingsregeling.

Heeft u financiële moeilijkheden?

Heeft u niet de middelen om het verschuldigde bedrag onmiddellijk en volledig te betalen? Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk reageert vooraleer de problemen zich opstapelen en u geconfronteerd wordt met een schijnbaar onoverkoombare schuldenberg.

Zijn uw financiële problemen tijdelijk? Contacteer ons zo vlug mogelijk om met uw dossierbeheerder te bespreken hoe we een oplossing kunnen vinden. Een (correct) afbetalingsplan behoort steeds tot de mogelijkheden.

Zijn uw financiële problemen structureel en heeft u meerdere schulden bij verschillende schuldeisers? Contacteer ons en dan zoeken we samen met u een oplossing.

Het is sowieso belangrijk dat u ons contacteert zodat wij op de hoogte zijn van uw situatie en dat u ons laat weten welke stappen u zal ondernemen om dit probleem op te lossen.  Alleen dan kunnen wij en MIVB hiermee rekening houden en u daarin bijstaan.